Logo Nagrody im. Jana i Wojciecha WawrzynkówNa posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska postanowiła przyznać jedną główną nagrodę. Otrzymał ją:

Adam Szczepaniec za pracę Odbudowa zamku legnickiego po pożarze w roku 1711. Przyczynek do badań nad architekturą śląską początku XVIII wieku, Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. dr hab. Piotr Krasny

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać także wyróżnienie, które otrzymała Weronika Mateuszuk za pracę Księżna Katarzyna opolska (ok. 1367–1420), Pani na Kożuchowie i Zielonej Górze, Uniwersytet Opolski, promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagrody i wyróżnienia nastąpi podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków, którą planujemy zorganizować we wrześniu 2021 r.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej szczegółowy termin wręczenia nagród podamy w późniejszym terminie.

Do pobrania:

Pełna treść protokołu z posiedzenia Kapituły z listą wszystkich zgłoszonych do nagrody prac (PDF)