Logo Nagrody im. Jana i Wojciecha WawrzynkówNa posiedzeniu w dniu 7 marca 2023 r. Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska postanowiła przyznać nagrodę główną mgr. Michałowi Sośnikowi za pracę Dzieje kościoła i parafii pw. św. Jana Nepomucena w Sławicach (1929–1985–2018), Uniwersytet Opolski, promotor: ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO.

Ponadto Kapituła postanowiła przyznać dwa wyróżnienia. Otrzymali je:
– mgr Przemysław Pawlak, za pracę Opat Adalbert Kurzeja OSB (1920–2016) jako przedstawiciel odnowy liturgicznej Kościoła oraz orędownik niemiecko-polskiego pojednania, Uniwersytet Opolski, promotor: ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO,
– mgr Tomasz Mateusz Nocoń, za pracę Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża (1876–1942), Uniwersytet Śląski, promotor: ks. dr hab. Henryk Olszar, prof. UŚ.

Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi 27 marca 2023 r. w Instytucie Śląskim.

Do pobrania:

Pełna treść protokołu z posiedzenia Kapituły z listą wszystkich zgłoszonych do nagrody prac (PDF)