W ramach tegorocznej „Nocy Muzeów”, która odbędzie się 13.05.2023 r., Instytut Śląski zaprasza na ekspozycje dla zwiedzających: „Byczyna 1588 r.” – 435. rocznica bitwy (hol na I piętrze Instytutu Śląskiego); „Chwycić za serce” – życie codzienne i stroje na Śląsku (hol na III piętrze Instytutu Śląskiego); „Solidarność” (hol na III piętrze Instytutu Śląskiego); „Silesiaca w zbiorach Biblioteki Instytutu Śląskiego” – wybór (Biblioteka Instytutu Śląskiego).

Ponadto wygłoszone zostaną dwa wykłady:

– 18.00 – 18.45 – „O księciu Bolko, Agnieszce, Piastowskiej Wieży i wójcie Albercie” – prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz (s. 201).

– 19.00 – 19.45 – „Znane i nieznane odkrycia na terenie grodu piastowskiego na Ostrówku w Opolu” – dr Magdalena Przysiężna-Pizarska (s. 201).

Zaprezentujemy również „Interaktywny model 3D Zamku Piastowskiego w Opolu” (20.00–21.00, s.201). Na stronie internetowej Instytutu Śląskiego przeprowadzimy konkurs w formie quizu Wisława Szymborska – poznajmy się!

Specjalną atrakcją dla uczestników Nocy Muzeów będzie zwiedzanie – Iskry Niepodległej – widowiska multimedialnego o Polakach, którzy zmieniali świat (plac Kopernika w Opolu).

 

Widowisko Iskry Niepodległej sfinansowano z budżetu Państwa w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy!

Pełna informacja o „Nocy Muzeów” na stronie nocmuzeow.opole.pl/

Pobierz program wydarzenia (PDF)