Redakcja „Studiów Śląskich” informuje, że w 2023 r. przygotowuje do druku tom monograficzny z tematem przewodnim:

Śląskie regiony i miasta w zmiennej rzeczywistości gospodarczej, społecznej i politycznej 21. wieku

W tym tomie chcemy podjąć refleksję naukową nad blisko ćwierćwieczem 21. wieku obfitującym w znaczące zmiany uwarunkowań gospodarczych, społecznych i politycznych, które wiążą się m. in. z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej, zmianami w jej funkcjonowaniu, głębokim światowym kryzysem gospodarczym, przedłużającymi się problemami demograficznymi i migracyjnymi, pandemią i jej skutkami, rosyjską agresją i wojną w Ukrainie i wieloma innymi procesami, skutkującymi również nowymi trendami rozwojowymi na historycznym Śląsku, w woj. lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Redaktorem tematycznym 93. tomu „Studiów Śląskich” jest prof. Krystian Heffner.

Do składania tekstów zapraszamy wszystkich badaczy i naukowców (historyków, ekonomistów, politologów, socjologów, geografów) zainteresowanych problematyką badawczą związaną ze Śląskiem.

Autorów zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 93. prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 30 sierpnia 2023 r. Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji i raportów z realizowanych projektów.

Do pobrania: pełna treść CfP (PDF)

Więcej: pełna informacja dla autorów – prawa, obowiązki i rady