Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2022 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi. Tematem przewodnim 90. tomu będą „Kresowiacy na Śląsku i Ślązacy na…