Redakcja „Studiów Śląskich” informuje, że w 2024 r. przygotowuje do druku tom monograficzny z następującym tematem przewodnim:

Wojska radzieckie/rosyjskie na obszarze Ziem Zachodnich w latach 1945–1993

W 95. tomie naszego czasopisma chcemy poddać refleksji naukowej obecność wojsk radzieckich na terenie Polski. Choć minęło już 30 lat od wycofania ostatnich jednostek wojskowych Federacji Rosyjskiej z Polski, to do tej pory literatura naukowa ogranicza się do opracowań stanowiących zaledwie przyczynki do pełnej analizy pobytu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej na naszych ziemiach. Dlatego, aby uzupełnić aktualny stan badań postanowiliśmy poświęcić temu tematowi następny tom Studiów Śląskich.

Redaktorem tematycznym 95. tomu „Studiów Śląskich” jest dr Marek Zawadka (Muzeum Historyczne
w Lubinie).
Do składania tekstów zapraszamy wszystkich badaczy i naukowców (historyków, ekonomistów, politologów, socjologów, geografów), a także pracowników samorządowych zainteresowanych powyższą tematyką.
Autorów zainteresowanych opublikowaniem tekstów w 95. tomie prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 30 lipca 2024 r.

Do pobrania: Pełna treść Call for Papers (PDF)