Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie "Przebudowa południowego skrzydła budynku Instytutu Śląskiego w Opolu". Dofinansowanie 1463000 zł. Całkowita wartość 1500000 zł. Data podpisania umowy luty 2024 r.

Instytut Śląski realizuje inwestycję dofinansowaną ze środków budżetu państwa. Zadanie pod nazwą “Przebudowa południowego skrzydła budynku Instytutu Śląskiego w Opolu”, obejmujące budowę nowoczesnego szybu windowego, zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie: 1463000 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 1500000 zł.

Data podpisania umowy: luty 2024 r.