Redakcja „Studiów Śląskich” informuje zainteresowanych autorów, że w 2022 r. przygotowuje do druku dwa monograficzne tomy z tematami przewodnimi.

Tematem przewodnim 90. tomu będą „Kresowiacy na Śląsku i Ślązacy na Kresach”, tom 91. będzie nosił podtytuł: „Odra: gospodarka – historia – kultura”.

Do składania tekstów zapraszamy wszystkich badaczy i naukowców (historyków, ekonomistów, politologów, socjologów, geografów) zainteresowanych śląską problematyką badawczą.

Autorów zainteresowanych opublikowaniem tekstów w tomie 90. prosimy o nadsyłanie ich na adres redakcji do 30 kwietnia 2022 r. Na artykuły do tomu 91. czekamy do 30 września 2022 r. Wszystkich autorów zapraszamy do składania tekstów dotyczących życia naukowego w postaci artykułów recenzyjnych i recenzji, sprawozdań z konferencji i raportów z realizowanych projektów.

Do pobrania: pełna treść CfP (PDF)

Więcej: pełna informacja dla autorów – prawa, obowiązki i rady