W dniach 19-20 czerwca 2022 r. obchodziliśmy setną rocznicę przyłączenia części Górnego Śląska do Polski oraz – po raz pierwszy – Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Obchody miały miejsce na Górze św. Anny, w Katowicach i w Warszawie.

Uroczystości z udziałem najwyższych władz państwowych – premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów Piotra Glińskiego, i Jarosława Sellina, przy licznym udziale przedstawicieli władz regionalnych, lokalnych oraz służb mundurowych i instytucji państwowych objęły m.in. składanie kwiatów pod Pomnikiem Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, pod Pomnikiem Powstań Śląskich w Katowicach oraz na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, inscenizację rekonstruktorską wjazdu gen. Stanisława Szeptyckiego do Katowic, oficjalne otwarcie Panteonu Górnośląskiego przy Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, koncerty plenerowe i filharmoniczny, a zwieńczone zostały otwarciem wystawy “Dla Ciebie Polsko – Śląsk” na dziedzińcu warszawskiego Pałacu pod Blachą przy Zamku Królewskim.

W wydarzeniach tych brali również czynny udział dyrekcja i pracownicy Instytutu Śląskiego, a dyrektor Instytutu, dr Bartosz Kuświk zasiadał w Komitecie Honorowym obchodów. Uroczystości ostatnich dni jednocześnie rozpoczynają dalsze obchody 100-lecia powrotu części Górnego Śląska do Macierzy i stanowią zwieńczenie wieloletnich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.