logo-bip_minW związku z zamiarem wydania książek pt.: „Polityka państw narodowych wobec języka na Górnym Śląsku” oraz tomów 72. i 73. czasopisma: „Studia Śląskie” opatrzonych nr ISBN PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu zapraszamy Państwa do składania ofert wydawniczych według wymogów zaznaczonych w Zapytaniach, w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.