18 października 2021 r. z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej przy współudziale Miasta Opola, na cmentarzu komunalnym w Opolu-Półwsi odbyło się uroczyste oznaczenie grobu Pawła Skrzypulca, pochodzącego z Tarnowskich Gór uczestnika III powstania śląskiego. Znacznik ma formę porcelanowego sztandaru “Tobie Polsko” i został umieszczony na płycie nagrobnej. Zebrani złożyli również kwiaty pod odsłoniętym w maju br. pomnikiem upamiętniającym powstańców śląskich z powiatu opolskiego.

Podczas wydarzenia Instytut Śląski reprezentowali dyrektor dr Bartosz Kuświk oraz prof. Michał Lis, który – poproszony o zabranie głosu – opowiedział o powstaniach śląskich i ich opolskich kontekstach.

Fot. dzięki uprzejmości Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej UM Opola