Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 23 października 2019 r., o godz. 14.00 w siedzibie Instytutu Śląskiego (Opole, ul. Piastowska 17, sala 201).

Wykład pt. Cenzura na Śląsku Opolskim wygłosi dr Mariusz Patelski.

Wykład połączony będzie z prezentacją książki: “Czujni strażnicy demokracji ludowej”. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990.

Informacje o prelegencie:

Dr Mariusz Patelski

Pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autor głośnej biografii gen. Rozwadowskiego: Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski – żołnierz i dyplomata, Warszawa 2003, monografii opolskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów: Niezależne Zrzeszenie Studentów w Opolu 1980-1990. Zarys działalności na tle dziejów lokalnego środowiska akademickiego, Opole 2009, książki przypominającej jeden z zapomnianych epizodów roku 1976:  Protesty czerwcowe 1976 r. w województwie opolskim : zapomniany strajk w ZEM Namysłów, Namysłów 2016  opracowania dziejów opolskiej cenzury: „Czujni strażnicy demokracji ludowej. Urząd cenzury w województwie opolskim 1950-1990, Opole 2019. Redaktor i współredaktor monografii wieloautorskich, opracowań i pamiętników. Autor szeregu artykułów naukowych.

Archiwum Śród w Instytucie Śląskim