W ramach projektu „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci na Ziemiach Zachodnich i Północnych” Instytut Śląski podpisał trójstronne porozumienie o współpracy z Gminą Byczyna oraz Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu, dotyczące objęcia „Izby Tradycji” opieką patronacką.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Byczyny pani Iwona Sobania, Wojciech Skarbecki, który współprowadzi „Izbę Tradycji”, koordynator projektu „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” Marcin Musiał i dokumentalista Michał Surowiec z Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” oraz Leokadia Drożdż – Koordynator Regionalny na Śląsk Opolski z Instytutu Śląskiego.

Izba ta mieści się w Ratuszu Miejskim w Byczynie, ekspozycje zlokalizowane są na kilku poziomach wieży ratuszowej oraz sali wystawienniczej w zaadoptowanym poddaszu ratusza. Zgromadzone zbiory pozwalają prześledzić historię miasta, gminy oraz mieszkańców i ich codzienne życie.


„Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” to realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt współpracy z podmiotami prowadzącymi izby pamięci w zakresie zabezpieczania gromadzonych przez nie kolekcji.