tablica informacyjna nt. dofinansowania obchodów 90-lecia Instytutu Śląskiego

Instytut Śląski otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Zadanie pod nazwą “Powiązani tradycją. Obchody 90-lecia działalności Instytutu Śląskiego”, obejmujące szereg wydarzeń kulturalnych i publikacji związanych tematycznie z przypadającą na 2024 rok, 90-tą rocznicą istnienia instytutu, zostało sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowanie: 177000 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 177000 zł.

Data podpisania umowy: kwiecień 2024 r.