Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce śląskiej zawiadamia, iż w dniu 28 lutego br. zakończona została procedura zgłaszania prac w XXII edycji konkursu.

Do konkursu zgłoszone zostały następujące, obronione w roku 2012, prace magisterskie:

  1. Agata Andruszko, Podróż poślubna jako forma turystyki ślubnej na rynku turystycznym Opolszczyzny, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii ; promotor: dr Daniel Puciato

  2. Patrycja Bień, Realizacja praw mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim w świetle zapisów polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny ; promotor: dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO

  3. Piotr Bujak, Obchody rocznic powstań śląskich jako element polityki historycznej III RP, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny ; promotor : prof. dr hab. Danuta Kisielewicz

  4. Monika Guzikowska, Gmina Łubniany w powiecie opolskim – historia i teraźniejszość (próba opisu monograficznego), Uniwersytet Opolski, Wydział Filologiczny; promotor: dr hab. Czesław Lachur, prof. UO

  5. Marcin Radosław Husak, Cechy rzemieślnicze miasta Prudnika w perspektywie zabytków kultury materialnej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; promotor: prof. dr hab. Leonard Górnicki

  6. Łukasz Kansy, Losy ludności górnośląskiej w XX/XXI wieku. W poszukiwaniu śląskiej tożsamości, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny; promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewicz

  7. Sandra Murzicz, Czterostronna współpraca partnerska między województwem opolskim, Nadrenią-Palatynatem, Burgundią i krajem środkowoczeskim, Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny; promotor: dr hab. Edmund Nowak, prof. UO

  8. Katarzyna Szyszka, Tradycyjna kultura muzyczna trójwsi beskidzkiej – próby jej podtrzymania, odnowienia i rozwoju, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych; promotor: prof. dr hab. Zbigniew Jerzy Przerembski

  9. Klaudia Wyleżoł, Kult świętego Jakuba Starszego na Górnym Śląsku (od średniowiecza po współczesność), Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno-Pedagogiczny; promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz

W imieniu Kapituły Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków,
Sekretarz Kapituły:
dr Maciej Borkowski