Młodzieżowe Biuro Pracy przy Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do obywateli Ukrainy, w szczególności uchodźców wojennych.
Projekt ma na celu poprawę sytuacji zawodowej, wsparcie w wejściu na rynek pracy, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych. Maksymalny czas trwania projektu to 6 miesięcy.

Przekaż znajomym uchodźcom, skontaktuj się lub pomóż w kontakcie z Opolskim OHP:

NUMERY TELEFONÓW:
77 456 00 23
77 456 00 37
696 402 662
E-MAIL:
mbp@ohp.opole.pl
mciz@ohp.opole.pl