Regulamin korzystania z usług świadczonych przez PIN – Instytut Śląski w Opolu drogą elektroniczną za pomocą witryny www.instytutslaski.com aktualny na dzień 31 stycznia 2013 (regulamin w wersji bieżącej: instytutslaski.com/nowosci/regulamin-uslug-elektronicznych).

Informacje o sprzedawcy/administratorze danych osobowych:

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
ul. Piastowska 17
45-082 Opole
NIP 754-00-25-591
KRS: 0000170062
Konto bankowe: Bank Zachodni WBK S.A. 8 Oddział w Opolu, nr 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez uprzedzenia, jeżeli zmiany nie dotyczą ochrony praw osobowych.

Każdego klienta PIN – Instytutu  Śląskiego w Opolu i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu obowiązuje aktualny Regulamin znajdujący się na stronie www.instytutslaski.com/regulamin

NABYWANIE KSIĄŻEK DROGĄ ONLINE

 • Informacje Ogólne

 1. PIN – Instytut  Śląski nie prowadzi sprzedaży w formie sklepu internetowego. Dział Księgarnia znajdujący się na domenie instytutslaski.com nie umożliwia dokonania zakupu przez Internet (nie ma możliwości zapłacenia za towar). Na domenach zamieszczona jest oferta handlowa publikacji PIN – Instytutu Śląskiego z możliwością złożenia zamówienia przez Internet. Zamówienia te są realizowane ( publikacje są przekazywane zamawiającemu ) po wpłaceniu należności na konto PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie www.instytutslaski.com są cenami brutto i podane są w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztu dostarczenia towaru do Klienta. Na każdy sprzedany towar wystawiamy faktury VAT.
 3. Ceny umieszczone w ofercie handlowej PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu nie podlegają negocjacjom przy zakupie poniżej 32 egzemplarzy publikacji. W przypadku gdy nabywca chce zakupić większą ilość egzemplarzy, ceny negocjowane są indywidualnie.
 4. Transakcja jest uważana za zamkniętą w momencie kiedy zamówione pozycje zostały opłacone, a wysyłka nadana.
 • Kupujący

 1. W przypadku klientów indywidualnych, wysyłka zamówionych publikacji odbywa się wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu wpłaty należnej kwoty przez nabywcę na konto PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu. Nr Konta jest podany w danych adresowych na stronie internetowej www.instytutslaski.com.
 2. W przypadku klientów instytucjonalnych możliwe jest ustalenie terminu płatności w ciągu 14 bądź 21 dni od daty wystawienia faktury. Faktura w takich przypadkach jest dostarczana wraz z zamówionymi egzemplarzami publikacji PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu.
 3. Kupujący musi być osobą pełnoletnią, tzn. musi mieć ukończone 18 lat życia i posiadać zdolność do czynności prawnych.
 • Sprzedający

 1. Sprzedający zobowiązuje się realizować złożone zamówienia w możliwie najkrótszym czasie.
 • Zamawianie publikacji

 1. Zamówienia na zakup publikacji PIN – Instytutu Śląskiego można składać za pośrednictwem strony internetowej www.instytutslaski.com, pod adresem mailowym sekretariat@instytutslaski.pl oraz telefonicznie i bezpośrednio u specjalisty ds. wydawniczych PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu
 2. Nabywcy kupującemu publikacje za kwotę przewyższającą 100 złotych należności za książki automatycznie naliczany jest rabat. Odpowiednie przedziały rabatowe zamieszczone są na stronie internetowej www.instytutslaski.com.
 3. Nabywca, który nie otrzyma opłaconej książki ma prawo do reklamacji.
 4. Nabywca, któremu zostanie naliczona opłata za nabyte publikacje bez uwzględnionego rabatu ma prawo do przeniesienia kwoty nienależnie zapłaconej jako zaliczki na następne publikacje, bądź do zwrotu niesłusznie pobranych pieniędzy. Informacje dotyczące aktualnych rabatów znajdują się na stronie internetowej www.instytutuslaski.com
 • Zwroty towaru
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 1, w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, konsument ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar powinien być kompletny, nieuszkodzony wraz z fakturą VAT. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 2. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. Możliwości zwrotu nie podlegają także książki i czasopisma noszące ślady korzystania z nich.
 3. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt  na adres:
  PIN – Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole.

POLITYKA PIN – INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.INSTYTUTSLASKI.COM

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski w Opolu nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.
Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych, proszę nie korzystać z usług oferowanych przez PIN – Instytut Śląski w Opolu na stronie internetowej www.instytutslaski.com, które są świadczone w oparciu o zbierane dane osobowe.

 • Dane Osobowe
 1. W czasie korzystania z serwisów należących do Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu może pojawić się prośba o podanie niektórych Pana/i danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, te, to w przypadku usługi newsletter imię, nazwisko i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień pojawi się prośba o podanie pełnych danych osobowych.
 2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 • Zamawianie usług i produktów
 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zawierającego niezbędne dane osobowe konieczne do weryfikacji zamówienia i jego realizacji. Klient zamawiając towar wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem realizacji zamówienia.
 • Niezapowiedziane Wiadomości
 1. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PIN – Instytut Śląski w Opolu rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. zaproszenia na konferencje, posiedzenia naukowe ) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 • Inne formularze
 1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu  i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez PIN – Instytut Śląski w Opolu nie podlegają Polityce Prywatności.
 • Cookies (Ciasteczka)
 1. Niektóre obszary serwisów należących do Państwowego Instytutu Śląskiego w Opolu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Cookies na stronach i podstronach PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu są używane w takich operacjach jak autouzupełnianie formularzy na podstawie formularzy już raz wypełnionych, czy zbieranie liczbowych danych statystycznych (bez możliwości identyfikacji konkretnego Odwiedzającego).
  Dane zebrane przez cookies na stronach i podstronach PIN – IŚ nie są wykorzystywane w celach marketingowych, nie są odsprzedawane ani przekazywane w inny sposób osobom trzecim.
 • Partnerzy

Polityka Ochrony Danych Osobowych nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu.

W przypadku pytań proszę pisać:
sekretariat@instytutslaski.pl

 • Wyłączenie Odpowiedzialności
 1. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu oraz jego redakcja nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Klient księgarni internetowej Instytutu

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17, jego danych osobowych w celu realizacji umowy kupna sprzedaży książek (wydawnictw).
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie przez Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17, jego danych osobowych w celach marketingowych.
 • Wyraża zgodę na przesyłanie przez Państwowy Instytut Naukowy- Instytut Śląski w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Wyraża zgodę na przekazywanie treści dotyczących oferty Państwowego Instytutu Naukowego- Instytutu Śląskiego w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 17 na podany przez niego numer telefonu lub adres e-mail, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2017.1907 ze zm.);