W związku z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika, Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. Rozpoczynamy zatem obchody 19 lutego – w dniu urodzin tego wybitnego polskiego astronoma o śląskich korzeniach, przedstawiając jego biogram. Dnia 1 marca ogłosimy natomiast konkurs plastyczny „A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?” – MIKOŁAJ KOPERNIK. Przygotowujemy również wystawę, na której zaprezentujemy też prace konkursowe.
Już teraz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszych przedsięwzięciach.