Informujemy, że przetarg nieograniczony pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej, numer sprawy ZP 2/2013 został rozstrzygnięty

Wyniki przetargu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej lub bezpośrednio tutaj.