Przełomowe wybory – Przełomowe lata 1989-1999-2004 Polska droga do wolności, NATO i Unii Europejskiej

4 czerwca 2024 r. w 35. rocznicę przełomowych wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 1989 r., w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego w Opolu odbyła się sesja popularnonaukowa dedykowana młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego oraz studentom Uniwersytetu Opolskiego. Organizatorami wydarzenia był Instytut Śląski i działająca w jego strukturach Pracownia Badań nad Podręcznikami Historii, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu, a także dwa opolskie licea: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III.

Sesję otworzyły dwa wystąpienia uczennic z V PLO, które próbowały odpowiedzieć na pytanie, czy rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 r. powinna zyskać status święta państwowego, oraz zaprezentowały wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży, ilustrujące stosunek licealistów do obecności Polski w strukturach NATO oraz Unii Europejskiej. Opolska Kurator Oświaty, Joanna Raźniewska, opowiedziała o historii funkcjonowania Szkolnych Klubów Europejskich, a Dyrektor PLO V, dr Dorota Gajda-Szczegielniak, wygłosiła referat Polska droga do wolności, jak przystało na Opole – stolicę polskiej piosenki – muzyką opisana, urozmaicony fragmentami piosenek o wolności i oporze wobec minionego ustroju. Na zakończenie tej części sesji członkowie Pracowni Badań nad Podręcznikami Historii – dr hab. Marek Białokur, prof. UO, dr Karolina Biedka i dr Dariusz Gołębiowski przedstawili wyniki analiz podręczników szkolnych w kontekście sposobu ujęcia w nich wydarzeń czerwcowych 1989 r. Po wystąpieniach merytorycznych wydarzenie uświetnił spektakl aktorów z Teatru EKOSTUDIO, za sprawą którego uczestnicy mogli odbyć podróż w czasie do czerwca 1989 r. Ostatnim punktem sesji była otwarta debata „nie tylko historyczna” o Polsce i jej miejscu w Unii Europejskiej i NATO, w której czynny udział wzięła uczestnicząca w sesji młodzież opolskich liceów.