Polskie Stowarzyszenie Krajoznawców w Opolu oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zapraszają na spotkanie z cyklu Śląskie Forum Krajoznawcze

Wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego

Temat: Życie codzienne w klasztorach śląskich w średniowieczu
Prowadzenie: Tadeusz Jacek Rogoża
Termin: 25 sierpnia 2014 roku (poniedziałek), godz. 16:30

Miejsce: Sala Konferencyjna MBP Opole, ul. Minorytów 4

Prof. zw. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – absolwentka historii archiwalnej na Uniwersytecie Wrocławskim; pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Autorka 21 monografii i prac pod redakcją oraz ponad 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania badawcze to dzieje Kościoła (ze szczególnym uwzględnieniem klasztorów księstwa opolskiego), historiografia średniowieczna, nauki pomocnicze historii. Jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, prezesem opolskiego oddziału PTH, przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej, członkiem Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN oraz skarbnikiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich.

Tadeusz Jacek ROGOŻA – pedagog, krajoznawca i regionalista. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Towarzystwa Naukowo-Społeczno-Kulturalnego POLONIA-KRESY, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, PTTK oraz wielu innych organizacji pozarządowych. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców w Opolu.