Instytut Śląski oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu zapraszają na promocję książki profesor Krystyny Kossakowskiej-Jarosz Krajobrazy miłości. Śląskie tropy w pisarstwie Jana Goczoła, która odbędzie się 7 lutego 2023 r. o godz. 17.30 w MBP w Opolu.

Publikacja ukazała się w serii Encyklopedia Wiedzy o Śląsku.

„Jan Goczoł jako człowiek i artysta cierpiał – jak sam przyznawał – na «nieuleczalną chorobę na Śląsk i śląskość». Dlatego w przedstawianym opracowaniu z kryterium śląskości uczyniłam węzłowy filtr analitycznych operacji, przez który rozpoznawałam twórczość artystyczną i publicystyczną pisarza, jego aktywność publiczną oraz działania organizacyjne. Dorobek tego artysty zwanego «sumieniem i sędzią Ślązaków» oglądałam więc w perspektywie szeroko rozumianej rodzimej kultury”.

(Krystyna Kossakowska-Jarosz z Wprowadzenia do publikacji)