Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu w 2012 roku.