Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 14 czerwca 2023 r., o godz. 14.00 w sali 201 Instytutu Śląskiego.
Wydarzenie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

Jesienią 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Opola zainaugurowało serię wykładów pod wspólnym tytułem „Salon Opolskiej Nauki”, w którym prezentowano wykłady specjalistów z różnych dziedzin – od archeologię, historii po antropologię, a wykładowcy to znani w regionie badacze z różnych instytucji naukowych i nie tylko. Tradycyjnie w środę, 14 czerwca o godzinie 14, w s. 201 Instytutu Śląskiego, o idei i realizacji założeń „Salonu” opowie jego inicjator Tadeusz Jacek Rogoża.

Informacja o prelegencie

Tadeusz Jacek Rogoża – pedagog z wykształcenia, krajoznawca i regionalista z zamiłowania. Ukończył III LO, Studium Nauczycielskie – kier. geografia i pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W trakcie seminarium magisterskiego z socjologii wychowania, na zlecenie Instytutu Śląskiego, prowadził badania naukowe pod kier. dra hab. Krzysztofa Kwaśniewskiego.
Był inicjatorem i organizatorem licznych spotkań kulturalnych i imprez na terenie Opola. Rozwijał działalność wszechnicową jako organizator i prowadzący: Opolską Wszechnicę Ekologiczną, Opolską Wszechnicę Krajoznawczą, Akademię Wiedzy o Śląsku, spotkania w ramach cyklu Podróże Opolan – dalekie i bliskie, cyklu Spotkań z twórcą… i Spotkań z twórcą… – na bis, Śląskiego Forum Krajoznawczego. Współorganizował cykl wykładów Podróże w głąb nauki,  nadal prowadzi Wszechnicę Historyczno – Krajoznawczą dla Seniorów. Od roku 2022 organizuje SALON OPOLSKIEJ NAUKI pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Opola.
Aktualnie jest członkiem Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK “TRYTON” w Nysie oraz członkiem zarządów: Stowarzyszenia RODŁO Opole i Towarzystwa Przyjaciół Opola. Jest też Honorowym Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Krajoznawców w Opolu