Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Środa w Instytucie Śląskim”, które odbędzie się 24 kwietnia, o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.

Okładka przewodnikaW ramach spotkania dr Magdalena Przysiężna-Pizarska wygłosi wykład pt. „Grodziska wczesnośredniowieczne na Opolszczyźnie”.

Tematem kolejnego spotkania w cyklu Środa w Instytucie będzie opowieść o wczesnośredniowiecznych grodziskach na Opolszczyźnie, które opisane zostały w wydanym niedawno przez Instytut Śląski przewodniku.
W liczącej 168 stron publikacji opisano aż 266 takich miejsc o różnym stanie zachowania. Jest ona efektem prowadzonego w naszym instytucie projektu o takim samym tytule, którego założenia zaprezentowaliśmy rok temu podczas jednego z wcześniejszych spotkań w ramach cyklu Środa w Instytucie.
W regionie opolskim, według wcześniejszych badań, znanych jest około 5 tysięcy miejsc związanych z różnoraką działalnością człowieka – osady, grodziska, cmentarzyska itp. – datowanych od epoki kamienienia do późnego średniowiecza. O ich znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego będzie można się przekonać właśnie podczas najbliższego spotkania w Instytucie Śląskim.

Dr Magdalena Przysiężna-Pizarska – absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, archeolog, biolog sądowy, wykładowca akademicki, adiunkt w Zakładzie Archeologii Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Rozprawa doktorska obroniona w 2010 r. na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym UO.
Autorka publikacji naukowych, prowadząca badania archeologiczne na terenie Polski (m.in. Ryczyn, Byczyna, Namysłów, Kędzierzyn-Koźle, Jedlina Zdrój, Pola Grunwaldzkie, Bolesławiec, Ujazd, Opole, Strzelce Opolskie) oraz współprowadząca badania na terenie Czech (Nesvětice), Ukrainy (Orłowka), Rosji (Nowogród Wielki, Stara Russa), Sycylii (Altavilla Milicia). Tematyka badawcza koncentruje się na okresie wczesnego średniowiecza i średniowiecza, obrzędowości, cmentarzyskach, biologii sądowej i kryminalistyce.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami o charakterze naukowo-badawczym i kulturowym w kraju i poza granicami – prowadząc wykłady, prezentacje i warsztaty z tematyki śląskiej, kryminalistyki archeologicznej, archeologicznej, historycznej i w ramach rekonstrukcji kultury materialnej. M. in. współpracuje z muzeami, bibliotekami na terenie Śląska (Brzeg, Opole, Namysłów, Byczyna, Bolesławiec, Ujazd, Rybnik, Katowice), Archiwum Państwowym w Opolu i we Wrocławiu, Polskim Towarzystwem Historycznym, Polskim Stowarzyszeniem Krajoznawców, Uniwersytetem III Wieku, Opolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polską Akademią Nauk, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Społecznie działa jako Prezes Towarzystwa Miłośników Starożytności (od 2005 r.), członek Naukowego Towarzystwa Polsko-Czeskiego oraz członek Towarzystwo Przyjaciół Opola.