Najbliższe spotkanie z cyklu „Środa w Instytucie Śląskim” odbędzie się 22 listopada, o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu. Wydarzenie transmitowane będzie również na naszej stronie facebookowej.

Spotkanie poświęcone będzie omówieniu stanu badań nad dziejami Związku Polaków w Niemczech w związku z minioną setną rocznicą powołania tej organizacji.

Zapraszamy na wysłuchanie wystąpień trzech prelegentów – prof. Michała Lisa, prof. Danuty Kisielewicz i dr. hab. Piotra Pałysa, którzy nie tylko podsumują dotychczasowe dokonania historyków, ale omówią także kierunki dalszych działań, podejmowane przez nasz Instytut we współpracy z innymi placówkami badawczymi w ramach Sieci Ziem Zachodnich i Północnych.

Notki o prelegentach:
Prof. Michał Lis – historyk, politolog, śląskoznawca, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Śląskiego w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego.
Prof. Danuta Kisielewicz – polska historyk, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego.
Dr hab. Piotr Pałys – historyk, zajmujący się dziejami Śląska, jest także znawcą dziejów Łużyc oraz wzajemnych kontaktów śląsko – łużyckich.