Zapraszamy na otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 24 maja 2023 r., o godz. 14.00 w sali 301 Instytutu Śląskiego.
Wydarzenie będzie transmitowane na stronie facebookowej Instytutu Śląskiego.

Spotkanie pt. Cyfrowy obraz przeszłości – makieta 3D Zamku Piastowskiego w Opolu, poświęcone będzie krótkiemu podsumowaniu udziału Instytutu Śląskiego w tegorocznej Nocy Muzeów oraz prezentacji cyfrowej makiety Zamku Piastowskiego w Opolu.

Nieistniejący od prawie stu lat obiekt, po którym jedyną pamiątką jest Wieża Piastowska, został odtworzony przede wszystkim na podstawie zachowanych fotografii w stanie z lat 20. minionego wieku, tuż przed jego rozbiórką. Pokażemy nie tylko cyfrową rekonstrukcję zamku, ale także jego lokalizację na tle współczesnej zabudowy i projekty konkursowe nowego gmachu Rejencji Opolskiej czyli dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego.
Prezentacji makiety dokonają Michał Pelczarski z Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska IŚ i Krzysztof Stecki z Zakładu Badań Śląskoznawczych IŚ.

Informacja o prelegentach

Michał Pelczarski, magister historii, pracownik Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska Instytutu Śląskiego, doktorant Kolegium Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się głownie w historii XV-XVIII w., ze szczególnym naciskiem na heraldykę i genealogię szlachty polskiej, pasjonat dawnych wierzeń, legend i podań.

Krzysztof Stecki, magister historii, pracownik Zakładu Badań Śląskoznawczych Instytutu Śląskiego, specjalista od historii XX w., a zwłaszcza historii wojskowości, pasjonat historii regionalnej, kolekcjoner opolskich pamiątek, prywatnie także scenarzysta i członek Polskiego Związku Eksploratorów.