Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się wyłącznie online, 23 marca 2022 r., o godz. 14.00 na Zoomie pod adresem https://instytutslaski.pl/sroda-slaska (z możliwością zabrania głosu) oraz stronie facebookowej Instytutu Śląskiego (bez możliwości zabierania głosu).

Dr Bernard Linek przedstawi dylogię swojego autorstwa:
Dwa narody. Wyłanianie się nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku.
Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku. Powstanie – życie społeczne – totalitarne piętno.

 

Informacje o prelegencie:

dr Bernard Linek
Pracownik naukowy Instytutu Śląskiego, w latach 2016-2017 pełniący obowiązki dyrektora PIN-Instytutu Śląskiego. wybitny badacz dziejów Śląska. W jego dorobku znajdujemy takie prace, jak: Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950; Dwa narody. Wyłanianie się nowoczesnych narodów na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku; Górnośląskie miasta w XIX i XX wieku. Powstanie – życie społeczne – totalitarne piętno, Kwestia niemiecka na powojennym Górnym Śląsku (1945-1960). Pomysłodawca i współredaktor Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska XIX-XX w. oraz prestiżowej serii wydawniczej Górny Śląsk w Polsce Ludowej. Autor szeregu artykułów naukowych, wieloletni sekretarz i redaktor naczelny „Studiów Śląskich”.