Pierwsze powakacyjne spotkanie z cyklu „Środa w Instytucie” odbędzie się 20 września, o g. 14 w sali 301 Instytutu. Spotkanie transmitowane będzie również na naszej stronie facebookowej.

Tematem będzie książka dr. Bernarda Linka „Niemcy wobec Górnego Śląska 1918-1922”. Najnowsza publikacja B. Linka została przygotowana ze specyficznej perspektywy, którą świadomie nie do końca precyzyjnie określono w tytule jako „Niemcy”. Ten brak dopowiedzenia wynika z tego, że opracowanie ma dwóch głównych bohaterów, których trudno jednoznacznie rozdzielić, gdyż ich role niejednokrotnie się splatają. Z jednej strony jest to świat niemieckiej polityki, walczący środkami dyplomatycznymi o zachowanie Górnego Śląska przy Niemczech i podejmujący różne działania polityczne mające zwiększyć szanse niemieckie na zachowanie regionu przy Rzeszy. I w niniejszym wykładzie odgrywa on wiodącą rolę.

Z drugiej strony to społeczeństwo regionalne, przede wszystkim jego niemieckie spektrum, które było też przedmiotem działań instytucji pruskich i niemieckich, ale które także samo podejmowało działania polityczne, mające skutkować określoną przynależnością państwową Górnego Śląska i jego statusem. Różnorodne interakcje tych dwóch aktorów stanowią osnowę rozważań zawartych w książce.

O autorze:

dr Bernard Linek – historyk, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego. Badacz historii politycznej, społecznej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska. Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji książkowych. W latach 2002-2013 sekretarz redakcji „Studiów Śląskich”, w latach 2013-2019 redaktor naczelny czasopisma. Wspólnie z Adamem Dziurokiem redaktor serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” (czwarty tom w druku). Pomysłodawca, kierownik projektu i współredaktor (z Andrzejem Michalczykiem) „Leksykonu mitów, symboli i bohaterów Górnego Śląska w XIX i XX wieku”, Opole 2015. Aktualnie w druku znajduje się kolejna publikacja: B. Linek (red.), „Migracje transgraniczne na Górnym Śląsku w latach 1922–1939 a międzywojenny problem mniejszości narodowych”.