Nawiązując do tradycji Instytutu Śląskiego powołanego w 1934 roku w Katowicach, reaktywowanego w 1957 roku w Opolu, od października 2009 roku PIN – Instytut Śląski w Opolu organizuje

Otwarte zebrania naukowe
ŚRODY w INSTYTUCIE ŚLĄSKIM
Zapraszamy na kolejne spotkanie:

12 grudnia 2012 r., godz. 17.00
Prof. dr hab. MICHAŁ LIS wygłosi wykład:
Powstania śląskie – miejsce w tradycji, symbole,
połączony z promocją książki:
Plebiscyt i powstania śląskie 1919-1921 – po 90. latach