Zapraszamy na kolejne otwarte zebranie naukowe z cyklu Środy w Instytucie Śląskim, które odbędzie się 29 stycznia 2020 r., o godz. 14.00 w siedzibie Instytutu Śląskiego w Opolu, ul. Piastowska 17, sala 301 (III piętro).

Wykład pt. Colloquium Opole 2018. Europa w pół wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura wygłosi dr Marek Mazurkiewicz. Wykład połączony będzie z prezentacją kolejnego tomu „Colloquium Opole” pod tym samym tytułem.

Informacje o prelegencie:

Marek Mazurkiewicz – doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce, absolwent politologii Uniwersytetu Opolskiego, pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych i Administracji UO i Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu. W zakresie jego zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia dotyczące: powojennej wymiany ludności w Polsce i Niemczech, polskiej i niemieckiej pamięci zbiorowej, mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej na historycznym obszarze Górnego Śląska, bezpieczeństwa międzynarodowego, migracji powodowanej konfliktami, stosunków międzynarodowych w Europie w XX i XXI w., systemu politycznego RP, administracji publicznej w Polsce