W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na wykład dr. Bernarda Linka pt. “Konflikty polityczne wokół pamięci powstań śląskich i plebiscytu. Próba systematyzacji”, który zostanie wygłoszony 23. stycznia br. o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach, przy ul. Św. Jana 10, p. III.

Wykład obejmie tematykę sposobów, w jakie pamięć o burzliwych wydarzeniach historycznych lat 1919-1921 na Górnym Śląsku wykorzystywano politycznie przy okazji obchodów rocznicowych po obu stronach granicy polsko-niemieckiej i przez różne siły polityczne w obrębie obu państw. Dr Bernard Linek, podejmuje, na podstawie przygotowywanej do druku monografii, próbę uporządkowania różnych form pamięci o powstaniach i plebiscycie. Czyni to na podstawie analizy obchodów powstańczo-plebiscytowych oraz towarzyszących im debat publicznych z lat 1931, 1946 i 1961.

Wykład będzie połączony z prezentacją rocznika 2019 „Studiów Śląskich” (tomy 84-85). Tomy noszą wspólny tytuł „Wokół zmagań o Śląsk (1918-1922)” i zawierają przede wszystkim wybór tekstów nawiązujących do tego okresu w dziejach regionu.

Do pobrania:

Plakat (PDF).