Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z Wrocławia otwiera nabór wniosków na Stypendium Sieci Ziem Zachodnich i Północnych dla młodych badaczy spoza Polski.

Stypendium jest skierowane do osób, które prowadzą za granicą Polski badania naukowe na temat przeszłości i teraźniejszości ziem przyłączonych do Polski w 1945 roku. Rezydencja stypendysty w jednym z miast Sieci Ziem Zachodnich i Północnych ma umożliwić mu wykorzystanie źródeł z archiwów Opola, Olsztyna, Szczecina, Wrocławia i Poznania, a także zapoznanie się z polskim stanem badań w tej tematyce.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru i realizacji znajdują się w załączonym regulaminie oraz na stronie internetowej: http://www.zajezdnia.org/aktualnosci/

Nabór trwa do 31 marca 2017 r.

Formularze zgłoszenia do pobrania w językach:
niemieckim, rosyjskim, angielskim, czeskim.