We współpracy z Fundacją „Projekty Edukacyjne” z Poznania oraz Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zorganizowaliśmy Turniej Debat Oksfordzkich „Będziem Polakami”. Celem tego projektu było upowszechnianie pamięci o powstaniach śląskich i powstaniu wielkopolskim, rozwijanie wśród młodzieży umiejętności publicznego przemawiania, wzbudzanie refleksji nad ważnymi dla naszego społeczeństwa problemami oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia wiedzy o powstaniach.

W turnieju wzięło udział 16 drużyn ze szkół z całej Polski. Faza grupowa odbyła się 17 i 18 maja 2021 r. Uczestnicy debatowali nad następującymi tezami:

 • Główną przyczyną konfliktu polsko-niemieckiego był potencjał gospodarczy Górnego Śląska;
 • Plebiscyt był najlepszym rozwiązaniem konfliktu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku po I wojnie światowej;
 • Najważniejszą przyczyną sukcesu powstania wielkopolskiego był powstańczy czyn zbrojny.

Do fazy pucharowej, która miała miejsce 17 czerwca br. zakwalifikowały się następujące szkoły:

 • III Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
 • Zespół Szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie,
 • III Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 • V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu,
 • II Liceum Ogólnokształcące w Krakowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu,
 • VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

W fazie pucharowej uczestnicy debatowali nad tezami:

 • Z perspektywy stulecia udział kobiet w Powstaniach Śląskich i działaniach plebiscytowych nie został w odpowiedni sposób doceniony;
 • Powstania na Śląsku były formą wojny domowej;
 • Jako Wojciech Korfanty nie podjąłbym decyzji o wybuchu III powstania śląskiego.

Zwycięzcą turnieju została drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, 2. miejsce zajęła młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, a 3. miejsce uczniowie z VII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku.

Najlepszą mówczynią została Barbara Słodkowicz z III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i przesyłamy nagrody.

Zapis finału turnieju:


Zestawy nagród: