Uchwała podjęta w dniu 25 września 2021 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Programowej Instytutu Śląskiego.

Bez mała sto lat temu postanowieniem Rady Ambasadorów z dnia 20 października 1921 r., Polsce przyznano wschodnią, bogatą w przemysł i surowce naturalne, część Górnego Śląska.

Mając na uwadze doniosłość wydarzeń rozgrywających się na Górnym Śląsku, Rada Programowa Instytutu Śląskiego pragnie uczcić niniejszą uchwałą bohaterstwo Powstańców Śląskich, którzy w latach 1919–1921 trzykrotnie chwytali za broń, walczyli i ginęli w walce o polską przynależność państwową Górnego Śląska. Hołd oddajemy Synom Ziemi Śląskiej, a także Ochotnikom z całej Polski. Wspominamy tych, którzy opłakiwali swoich bliskich poległych w powstaniach i zamordowanych po ich zakończeniu.

Dziękujemy dzielnym Śląskim Kobietom, które wniosły gigantyczny wkład w śląską pracę u podstaw, niosły pomoc medyczną rannym z obu stron, a gdy trzeba stawały z bronią obok swych mężów, ojców i braci.

Pragniemy wyrazić wdzięczność Matkom i Ojcom przekazującym polską mowę kolejnym pokoleniom. Wszystkim Działaczom Polskim na Śląsku walczącym piórem i słowem, zwłaszcza w kampanii plebiscytowej.

Przez ostatnich 87 lat, pomimo zawirowań historycznych i organizacyjnych, Instytut Śląski pielęgnował pamięć o Powstaniach Śląskich i Powstańcach, dlatego też Rada Instytutu z dumą i radością podejmuje niniejszą uchwałę.