W dniach 31.03–1.04.2022 r. odbyło się seminarium „Uniwersalizm i zróżnicowanie polskich i czeskich doświadczeń edukacyjnych” zorganizowane przez Instytut Śląski, Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu i Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

W pierwszym dniu obrad referaty wprowadzające wygłosili dr Piotr Pałys, prof. IŚ, „Trudne braterstwo. Cieszyn, Kłodzko, Racibórz, Głubczyce w stosunkach polsko-czechosłowackich pierwszej połowy XX wieku”, prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Uniwersytet Ostrawski), „Religia w szkole w Czechach i w Polsce w kontekście uwarunkowań historycznych” oraz dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc. (Uniwersytet Ostrawski), „Polsko-Czeski Zespół ds. Podręczników Szkolnych – stan badań i perspektywy działania”.

Po południu odbyło się spotkanie robocze Zespołu ds. Podręczników Szkolnych Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego.

W drugim dniu seminarium dr hab. Marek Białokur, prof. UO (Uniwersytet Opolski) przedstawił i omówił film Twarzą w twarz i możliwości jego wykorzystania w edukacji historycznej. Następnie dyrektor Instytutu Śląskiego dr Bartosz Jan Kuświk zaprezentował interaktywną mapę Śląska: pamiętamy.instytutslaski.pl.

Następnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego i geografii, które poprowadzili: dr hab. Józef Brynkus, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US (Uniwersytet Szczeciński), „Podmiotowość obywatelska w Polsce i Czechach – perspektywa edukacyjna”,  prof. dr hab. Beata Gromadzka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Baśnie, mity słowiańskie i … fantasy. Jak wykorzystać ich potencjał w edukacji?”, dr hab. Roman Matykowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), „Podobieństwa i różnice krajów Europy Środkowo-Wschodniej; analiza porównawcza z perspektywy geografii społeczno-ekonomicznej”.

W ostatniej części spotkania mgr Marta Kmeť, dyrektor Centrum Pedagogicznego dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie, zaprezentowała działalność Centrum Pedagogicznego oraz jego oferty edukacyjnej, Janusz Berdzik, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, przestawił ofertę edukacyjną Miejskiego Centrum. Na zakończenie prof. dr hab. Zenon Jasiński (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu) przedstawił założenia projektu opracowania pt. „Słownik regionalistyczny”.

Równolegle z obradami seminarium w Instytucie Śląskim odbyło się spotkanie robocze w sprawie organizacji II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego, który planowany jest na 2023 r.