27 lutego w Niemysłowicach (gm. Prudnik), gdzie 75 lat temu Niemcy rozstrzelali 57 chorych więźniów z obozu w Auschwitz, miało miejsce upamiętnienie ofiar Marszu Śmierci. W wojewódzkiej  uroczystości wziął udział dyrektor Instytutu Śląskiego, dr Bartosz Kuświk.

Marszem Śmierci nazywana jest zbiorowa ewakuacja więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz, zarządzona w styczniu 1945 r. przez władze III Rzeszy. Jedna z tras Marszu Śmierci wiodła przez tereny obecnego województwa opolskiego, gdzie spośród kilkunastu tysięcy ludzi, ok. tysiąca poniosło śmierć z wycieńczenia lub zostało zamordowanych.

Pierwsza uroczystość upamiętniająca poległych odbyła się w 2017 roku w Kałkowie, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica. W kolejnych latach podobne wydarzenia miały miejsce w Baborowie i Racławicach Śląskich. Zgodnie z założeniem, każdego roku uroczystości mają odbywać się w innej miejscowości związanej z tragicznym przemarszem.

W 2020 roku byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych, mieszkańcy, przedstawiciele władz, służb mundurowych, placówek oświaty spotkali się w Niemysłowicach koło Prudnika. Z tej okazji odsłonięto okolicznościową tablicę o treści: „Pamięci więźniów niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau zamęczonych i zamordowanych w styczniu 1945 roku podczas Marszu Śmierci na terenie Gminy Prudnik.”

Fotografie z uroczystości dzięki uprzejmości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego