Dnia 12. października 2022 r. odbyła się uroczystość nadania imienia Związku Polaków w Niemczech dworcowi kolejowemu w Opolu. Przed wejściem na dworzec, przy udziale posłów na Sejm RP, prezesa ZPwN, przedstawicieli lokalnych władz i mieszkańców miasta, uroczyście odsłonięto tablicę z nazwą dworca. Następnie w jego holu głównym otwarta została wystawa “Mocą tej słuszności. 100-lecie Związku Polaków w Niemczech”, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Opolu i miasto Opole.

Na uroczystościach Instytut Śląski reprezentował zastępca dyrektora, dr Krzysztof Kleszcz.