6 lipca 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Kalinowie (gm. Strzelce Opolskie) odbędą się uroczystości pogrzebowe Powstańców Śląskich.
Pochówek pięciu bezimiennych Powstańców jest możliwy dzięki działaniom Instytutu Pamięci Narodowej. Szczątki zostały ekshumowane na polach pod miejscowością Ligota Dolna u podnóża Góry Św. Anny. Spoczywały w nieoznaczonym miejscu pod polną drogą (więcej o pracach ekshumacyjnych w tym miejscu). Pomnik-grób został wzniesiony wysiłkiem Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN. Uroczystość została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN
we Wrocławiu, Parafię Św. Floriana w Wysokiej i Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich.

Program uroczystości

Godz. 11 – msza święta w kościele parafialnym pw. Świętego Floriana w Wysokiej gm. Leśnica.

Godz. 12 (po mszy) – przejazd do Kalinowa, uroczystości pogrzebowe na cmentarzu parafialnym. Kondukt pogrzebowy zostanie sformowany na placu przed Kościołem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kalinowie.

Uroczystości odbędą się zgodnie z ceremoniałem i przy asyście wojskowej.

Informacja o wydarzeniu na stronach Oddziału IPN we Wrocławiu.