Dnia 15 listopada 2022 r. w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, jako element Tygodnia Patriotycznego, odbył się wernisaż wystawy “100. Rocznica Związku Polaków w Niemczech na Ziemi Kozielskiej”, współorganizowanej przez Instytut Śląski. Wydarzenie poprzedził wykład redaktora Bolesława Bezega.

Głównym Sponsorem i Honorowym Mecenasem wydarzenia była Grupa Azoty ZAK S.A.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022, w ramach projektu „Ślązacy dla Niepodległej. Jeszcze nasza wiara słynie”.