Kalendarz na rok 2023: Najpiękniejsze posągi św. Floriana w województwie opolskim

Już teraz warto zaopatrzyć się w kolorowy kalendarz ścienny na rok 2023, dla siebie i dla bliskich.

Postać uzbrojonego rzymianina zdobiącego chrześcijańską świątynię może dziwić i budzić zainteresowanie.

Święty Florian, bo o nim mowa, był rzymskim urzędnikiem i dowódcą wojsk w prowincji Noricum. Powołał w armii oddział gaśniczy, którego członkowie nosili zielone szaty. Za jego zdecydowany sprzeciw wobec prześladowań chrześcijan uwiązano mu koło młyńskie u szyi i strącono z mostu do rzeki Anizy (niem. Enns) 4 maja 304 r. n.e.

Święty Florian sam wyznaczył sobie drogę cierpienia, odrzucenia, degradacji społecznej i zawodowej, aż po męczeńską śmierć, zdając sobie sprawę, jak niewiele znaczą pochodzenie i lojalność w obliczu absolutnej potrzeby przeciwdziałania krzywdzie.

Od XV w. święty Florian jest jednym z patronów Polski, choć jego kult na naszych ziemiach ma znacznie dłuższą tradycję. Dla mieszkańców Śląska, regionu pogranicza, uznanie świętego bohatera w zbroi jest piękną odpowiedzią na dylematy kilku pokoleń.