W ramach współpracy ze szkołami Instytut Śląski był współorganizatorem debaty, która odbyła się 10 czerwca br. w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Wzięły w niej udział drużyny z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Dobrzeniu Wielkim i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu.
Teza nad którą licealiści debatowali brzmiała: „Plebiscyt był najlepszą formą rozwiązania przynależności państwowej Górnego Śląska po I wojnie światowej”. Jednym z jurorów był dyrektor Instytutu Śląskiego – dr Bartosz Kuświk, a marszałkiem debaty była Leokadia Drożdż, kierownik Zakładu Edukacji i Promocji Dziedzictwa Śląska.

Debatę wygrała drużyna z III LO w Opolu. Obie drużyny wykazały się dużą znajomością tematu oraz kulturą wypowiedzi. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

(Fot. Klaudia Stępak)