Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków na najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 XI 2013 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXIII edycji konkursu. Poniżej zamieszczamy wykaz tegorocznych prac konkursowych:

  1. Radosław Biel, Funkcjonowanie samorządu gminnego Dobrzenia Wielkiego, Uniwersytet Opolski; promotor: prof. dr hab. Danuta Kisielewicz.
  2. Anna Dąbek, Społeczno-ekonomiczna działalność kobiet na Śląsku w I połowie XV wieku na podstawie „Regestów dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku”, Uniwersytet Opolski; promotor : prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.
  3. Kamil Kotas, Dzieje Chałupek, Uniwersytet Wrocławski; promotor : dr hab. Elżbieta Kościk, prof. UWr.
  4. Łukasz Malkusz, Samorząd miejski Opola w latach 1892-1904, Uniwersytet Opolski; promotor : prof. dr hab. Marek Masnyk.
  5. Magdalena Moj, Demografia historyczna wsi Krasiejów w latach 1867-1906, Politechnika Opolska; promotor : prof. dr hab. Wanda Musialik.
  6. Tymoteusz Morela, Życie, działalność duszpasterska i śmierć o. Teodora Sąsały SVD (1888-1940) – męczennika II wojny światowej, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; promotor : ks. prof. dr hab. Józef Swastek.
  7. Marcin Musiał, Między ideą a formą finalną. Czynniki wpływające na formę w procesie jej kształtowania na przykładzie reformackiego kościoła i klasztoru św. Antoniego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski; promotor: prof. dr hab. Elżbieta Kaszuba.
  8. Tomasz Musiał, Mieszkańcy Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej i ich powojenna codzienność na Śląsku Opolskim w latach 1945-1950, Uniwersytet Opolski; promotor: dr hab. Barbara Kubis, prof. UO.
  9. Małgorzata Skiba, Das Phänomen der Multikulturalität in Schlesien am Beispiel des Ortes Koschentin/Koszęcin jako miejscowość wielokulturowa na Śląsku. Próba rozpoznania zjawiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach; promotor : prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź.
  10.  Dariusz Tkocz, Historiografia polska (od XIX wieku do 2012 roku) wobec polityki jagiellońskiej na Śląsku w XV wieku, Uniwersytet Opolski; promotor: prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz.

W imieniu Kapituły Nagrody
dr Maciej Borkowski
sekretarz