Plakat wystawy "Najdalsza Polska"Instytut Śląski zaprasza do obejrzenia plenerowej wystawy „Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1948”, której organizatorami są: Centrum Historii Zajezdnia z siedzibą we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie. Pomysłodawcą, kuratorem i współautorem wystawy jest Piotr Semka, ponadto ekspozycję przygotowali: dr Anna Lew-Machniak, dr Janina Kosman, Michał Knitter.

Wystawę podzielono na części tematyczne.

„Jej autorzy chcieli pokazać, jak odmienne – choć nie mniej burzliwe od losów pozostałej części Polski – były początki powojennego życia Polaków na tych ziemiach. Wystawa podzielona jest na rozdziały tematyczne, wśród których znajdują się m.in. geneza postulatów oparcia granic Polski na Odrze, losy Polaków wywiezionych przez Niemców w czasie wojny na roboty do Szczecina, realia sowieckiej obecności w Szczecinie, transfer ludności polskiej z Kresów na Pomorze Zachodnie, budowa życia Kościoła katolickiego. Nie pominięto też kwestii nieprzynoszących chluby, jak «dziki zachód», czyli zjawisko szabru poniemieckiego mienia na ziemiach zachodnich. Osobno opowiedziana została historia oporu Szczecinian wobec łamania demokracji przez ekipę Bolesława Bieruta. Jedna z pierwszych wielkich demonstracji, wyrażająca sprzeciw wobec komunistów i wsparcie dla lidera opozycji Stanisława Mikołajczyka, miała miejsce w kwietniu 1946 roku właśnie w Szczecinie. Miasto nad Odrą leżało także na trasie kurierów wolnej Polski w latach 1945–1947. Sporo uwagi poświęcono tworzeniu instytucji kultury i odbudowie gospodarki morskiej” – Piotr Semka.

Wystawę można oglądać w Opolu do 30 sierpnia 2022 roku na pl. Jana Pawła II (przed Teatrem im. Jana Kochanowskiego).

 

(Wystawa „Najdalsza Polska. Szczecin 1945–1948” w Opolu, fot. L. Drożdż)