Zapraszamy na XI Opolski Festiwal Nauki, w szczególności do naszego stoiska na pl. Kopernika, w niedzielę 26 maja, od godz. 10.00 do 11.30, na prezentację pt. Krajobraz kulturowy jako nośnik obrazów przeszłości. Casus Nysy.

Oraz w poniedziałek 27 maja, od godz. 9.00, do siedziby PIN – Instytutu Śląskiego na następujące wydarzenia:

  • Silesiaca w zbiorach biblioteki PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu,
  • Pokazowy zogniskowany wywiad grupowy (fokusowy) pod tytułem: Społeczne konteksty palenia papierosów,
  • Procesy i problemy demograficzne w województwie opolskim a Specjalna Strefa Demograficzna.

Więcej informacji na stronach organizatora.