Instytut Śląski był współorganizatorem XIV Doktoranckiego Seminarium Dydaktyczno-Historycznego, które odbyło się pod patronatem Komisji Dydaktyki Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Spotkanie miało miejsce 13 maja 2023 r. hybrydowo w siedzibie Instytutu oraz online. Seminarium otworzyła dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM. Następnie głos zabrał dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego, który po przywitaniu gości, opowiedział o nowym projekcie dotyczącym Pracowni Badań nad Podręcznikami Historii.

Wykład wprowadzający Z Kresów Wschodnich na Górny Śląsk wygłosiła prof. dr hab. Barbara Kubis. Następnie dr Katarzyna Kaczmarek i Bartosz Pawlak przedstawili badania na temat źródeł wiedzy i świadomości historycznej uczniów w świetle badań ankietowych. Swoje wystąpienie miała również Leokadia Drożdż, która przedstawiła temat Śląska Nagroda Braci Wawrzynków (1991–2021). Historia w konkursie zapisana. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja.

W XIV Doktoranckim Seminarium Dydaktyczno-Historycznym wzięło udział kilkudziesięciu dydaktyków z całej Polski.

Instytut Śląski | Silesian Institute | Schlesisches Institut | Slezský Institut