Kapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską Nagroda im. Wawrzynkówpoświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska  uprzejmie informuje o rozpoczęciu XXIII edycji konkursu.

Do konkursu zgłaszać można jedynie prace magisterskie obronione w roku 2013. Prace należy przesłać na adres Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu (45-081 Opole, ul. Piastowska 17; dopisek na kopercie: „Konkurs im. Jana i Wojciecha Wawrzynków”) wraz z wersją elektroniczną, bądź w formacie PDF na adres internetowy: sekretariat@instytutslaski.pl do 30 listopada 2013 r. Do konkursu można zgłaszać także prace w językach obcych. Do egzemplarza zgłaszanej pracy należy dołączyć następujące informacje:

  • imię i nazwisko autora;
  • datę i miejsce urodzenia;
  • dokładny adres zamieszkania;
  • miejsce pracy;
  • informacje kontaktowe (telefon, e-mail).