W środowisku kultury województwa opolskiego i śląskiego przyznawana jest od trzech dekad Nagroda im. Karola Miarki. Tegoroczna edycja miała miejsce 22 października w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.
Prowadzenie uroczystości powierzono prof. dr hab. Janowi Malickiemu, dyrektorowi Biblioteki Śląskiej, który podkreślił wysoką rangę przyznawanej nagrody: “Być laureatem Nagrody im. Karola Miarki, to znaczy być człowiekiem niepospolitym, niezwykłym, który trwale odcisnął swój ślad w kulturze, nauce lub w konsekwentnych poczynaniach na rzecz swojej lokalności”.
W gronie opolskich laureatów XXXI edycji Nagrody im. Karola Miarki znalazła się dr hab. Stanisława Sochacka, prof. PIN – IŚ, filolog, językoznawca, slawista − od wielu lat związana z Instytutem Śląskim w Opolu i Uniwersytetem Opolskim. Sylwetkę Uczonej przedstawił prof. dr hab. Robert Rauziński podkreślając jej wielki wkład w rozwój wiedzy o polskiej kulturze i języku na Śląsku. Nagrodę wręczyła Barbara Kamińska, Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz Mirosław Sekuła, Marszałek Województwa Śląskiego.

Treść podziękowania dr hab. Stanisławy Sochackiej, prof. PIN – IŚ, wygłoszonego w związku z przyznaniem Nagrody.

Treść laudacji wygłoszonej przez prof. dr hab. Roberta Rauzińskiego.

[oqeygallery id=37]