Konkurs im. Jana i Wojciecha WawrzynkówKapituła Nagrody im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska zawiadamia, iż 30 listopada 2016 r. zakończony został etap zgłaszania prac w XXVI edycji konkursu. Poniżej zamieszczamy wykaz tegorocznych prac konkursowych.

Konkurs o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków – zgłoszone prace.