Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z partnerami zaprasza, w dniach 15 kwietnia i 16 kwietnia 2015 r.Swiadkowie czasu - afisz-Opole, na spotkania nt. „Zakończenie II wojny światowej i początki polityki antyniemieckiej na Górnym Śląsku we wspomnieniach świadków czasu”.

W 70 rocznicę wydarzeń roku 1945 odbędą się dwa spotkania dyskusyjne nt. zakończenia II wojny światowej i jej następstw na Górnym Śląsku.
W centrum uwagi spotkań będą Świadkowie Historii, którzy jako bezpośredni uczestnicy pamiętają wydarzenia tamtego okresu..

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w roku 2014 wydał dwie publikacje poświęcone tematyce II wojny światowej oraz odniemczaniu, a mianowicie: „II wojna światowa we wspomnieniach mieszkańców Górnego Śląska” (w ramach Archiwum Historii Mówionej) oraz „Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950”. Publikacje te będą punktem wyjściowym do dalszej dyskusji, stanowić będą tło do relacji bezpośrednich świadków tamtych trudnych wydarzeń, które będą najważniejszym elementem spotkania dyskusyjnego.

Spotkania odbędą się:

15 kwietnia 2015 r., o godz. 17:00
Muzeum Śląska Opolskiego
(wejście od ul. Muzealnej)
(pobierz program spotkania w PDF)
oraz
16 kwietnia 2015 r., o godz. 17:00
Muzeum w Gliwicach
(Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a)
(pobierz program spotkania w PDF)

Wstęp jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 kwietnia 2015 r.
Kontakt:
Andrea Halenka
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Tel. 77 402 51 05
andrea.halenka@haus.pl

Partnerzy:

LogoPIN_biale_tlo

logo MG
Muzeum w Gliwicach

logo MŚ
Muzeum Śląska Opolskiego

Finansowanie:
logo Fundacja Rozwoju Śląska
Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego

Opieka medialna:

pf prk nto wb